Home » Syndroom van down » kenmerken » gedrags kenmerken

gedrags kenmerken

Jongeren met Downsyndroom zijn altijd

 • Vriendelijk
 • Lief
 • Vrolijk
 • Open 

De meesten zijn zelden angstig, somber, bezorgd of ongelukkig.

Op het gebied van angst en depressie heeft minder dan 2% van de jongeren met Downsyndroom problemen.

 

Maar jongeren met Downsyndroom hebben wel moeite met de omgang met anderen. 90% van de jongeren met Downsyndroom hebben meer sociale problemen dan leeftijdsgenoten zonder Downsyndroom.

Ondanks dat Jongeren met Downsyndroom altijd vrolijk, lief en vriendelijk zijn,  zijn ze toch ook vaak

 • Teruggetrokken
 • Gesloten
 • Verlegen.

40% maken weinig oogcontact en 70% van de jongeren leven vaak in

een ‘eigen wereld’. De meeste jongeren (75%) hebben moeite met het begrijpen van een gesprek.

 

30% van de jongeren wordt snel boos

40% heeft plotselinge stemmingswisselingen.

Ruim 30% is rond hun 18e jaar geregeld ongehoorzaam en moeilijk te

corrigeren in situaties waarin hij/zij iets verkeerd doet.

Nieuwe situaties of veranderingen in de bestaande situatie geven bij ruim de helft van de jongeren met Downsyndroom problemen, ze blokkeren of raken in paniek en/of ze verzetten zich tegen de veranderingen. Omdat de jongeren er zelf geen grip meer op hebben wat er gebeurd. Dit wordt dan te druk voor ze en daarom gaan ze zich verzetten tegen de verandering.

De helft van de jongeren heeft klinische gedragsproblemen op één of meerdere gebieden. 

Klinische gedragsproblemen wil zeggen dat de problemen ernstiger zijn dan bij andere kinderen van hun leeftijd.

 

Gedragsproblemen die de jongeren hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • Bepaalde gedachten niet uit hun hoofd kunnen zetten.
 • De aandacht er niet lang bij kunnen houden.
 • Onrustig zijn.
 • Dagdromen (opgaan in eigen gedachten).
 • Impulsief zijn; iets doen zonder eerst na te denken
 • Kunnen niet goed over de toekomst nadenken, wel over relaties, samen wonen en werk etc. maar niet over de dood.

Gedragsproblemen komen meer voor bij jongens met Downsyndroom dan bij meisjes met Downsyndroom. Daarnaast hangen de gedragsproblemen ook samen met de ernst van de verstandelijke beperking.